Výzkum text

VÝZKUM Od roku 2001 se firma CLEANTEX a.s. trvale podílí na projektech EUREKA!. Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. Významným přínosem těchto projektů je pro firmu CLEANTEX a.s. spolupráce s finským výzkumným ústavem VTT Tampere, kde si můžeme ověřovat nejen antistatické vlastnosti našich výrobků a materiálů podle nejnovějších norem, které teprve přichází v platnost, ale také vlastnosti materiálů a výrobků pro čisté prostory, jde především o: úlet částic velikost pórů textilií propustnost vzduchu propustnost částic U antistatických materiálů pro ESD prostory se zkoumá triboelektrické nabíjení povrchový odpor point-to-point rezistance vybíjecí čas povrchová rezistivita vertikalní rezistance