O nás

 

VÍTEJTE
na stránkách firmy CLEANTEX a.s. – předního výrobce speciálních pracovních oděvů a doplňků pro výrobní prostředí ESD, CLEANROOM a s NEBEZPEČÍM VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE.

 

HISTORIE

Společnost CLEANTEX a.s. vznikla z Výzkumného ústavu oděvního Prostějov v roce 1996. Vedoucí pracovníci mají mnohaleté zkušenosti s výzkumem, vývojem a výrobou speciálních pracovních oděvů již od roku 1980, kdy se podíleli na vývoji oděvů pro čisté prostory ve VÚO. Od roku 1996 je dále rozšířen výrobní sortiment o antistatické ESD oděvy a o další doplňky.

 

SOUČASNOST

Našimi odběrateli jsou tuzemské a zahraniční firmy z oblasti elektroniky, mikroelektroniky, optiky, jemné mechaniky, potravinářství, farmacie, zdravotnictví, atd. Naše výrobky exportujeme do následujících zemí: Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Německo, Anglie, Švýcarsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, a dalších.

 

BUDOUCNOST

Účastnili jsme se výzkumných projektů v rámci EU, což nám přineslo neocenitelné informace, které můžeme dále předávat našim zákazníkům. Podílíme se na vývoji a zdokonalování používaných materiálů, snažíme se co nejvíce přiblížit požadavkům trhu, a neustále se zdokonalujeme díky zavedenému systému jakosti ISO 9001. Neustálý technický výzkum a vývoj je zárukou vysoké užitné hodnoty.

 

NÁŠ SORTIMENT

– oděvy pro čisté prostory (tzv. cleanroom)
– ESD antistatické oděvy
– ochranné oděvy rozptylující elektrostatický náboj dle EN 1149-5 (tzv. prostředí s možností vzniku elektrostatického náboje, bez požadavků na nehořlavost)
– antistatická ESD obuv, rukavice a další doplňky

 

CERTIFIKACE

Firma CLEANTEX a.s. udržuje certifikaci systému jakosti ISO 9001:2016

Služby

SLUŽBY

Pro zákazníky realizujeme následující služby:

Oděvy vyrábíme na zakázku podle požadavků zákazníka, můžete si vybrat dle našeho sortimentu nebo přizpůsobíme střihy Vašim stávajícím oděvům

Jsme schopni vyrobit oděvy i na atypické postavy

Zákazníkům nabízíme spolupráci při výběru vhodného typu oděvu, který bude nejlépe vyhovovat požadavkům pracovního prostředí (doporučíme vám vhodný typ oděvu pro čistý prostor nebo EPA prostor)

Doporučíme vám vhodnou údržbu našich oděvů

Poradíme Vám při správě čistých prostorů a EPA prostorů

Oděvy můžeme opatřit firemním logem a jmenovkou

Pokud nenaleznete vámi požadovanou položku v našem sortimentu, kontaktujte nás!

Nabízíme možnost kontrolního měření povrchové resistance (ČSN EN 61340-5-1)

Možnost dodávek s náhradním plněním

Produkty

PRODUKTY CLEANTEX
Naše výrobky jsou vyráběny podle odpovídajících norem pro výrobu pracovních oděvů ČSN EN ISO 13688, vlastních podnikových norem PN10/04/13, PN20/02/10, PN40/01/13, PN30/01/07 a dále norem požadovaných jednotlivými výrobními prostředími uživatele.

Nejen použité materiály, ale také samotné oděvy jsou certifikovány. Kopie certifikátů předložíme na požádání. Naše výrobky splňují platné mezinárodní normy. Více informací naleznete v jednotlivých sekcích našeho výrobního sortimentu.

Výrobky jsou rozděleny podle použití v níže uvedených výrobních prostředích:

– ČISTÉ PROSTORY
– EPA PROSTORY
– PROSTORY S NEBEZPEČÍM VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE (BEZ POŽADAVKŮ NA NEHOŘLAVOST)

Nabízíme také další osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a vybavení pro výše uvedená výrobní prostředí. Tento sortiment zahrnuje obuv, rukavice, zemnící komponenty, vybavení pracovišť a ostatní.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naše pracovníky, kteří Vám poskytnou úplné informace a rádi doporučí nejvhodnější vybavení pro Vaše výrobní prostředí.

Výzkum

VÝZKUM

Od roku 2001 se firma CLEANTEX a.s. trvale podílela na projektech EUREKA!. Program EUREKA byl jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Významným přínosem těchto projektů byla pro firmu CLEANTEX a.s. spolupráce s finským výzkumným ústavem VTT Tampere, kde jsme mohli ověřovat nejen antistatické vlastnosti našich výrobků a materiálů podle nejnovějších norem, které teprve přicházeli v platnost, ale také vlastnosti materiálů a výrobků pro čisté prostory.

Šlo především o:

– úlet částic
– velikost pórů textilií
– propustnost vzduchu
– propustnost částic

U antistatických materiálů pro ESD prostory se zkoumá:

– triboelektrické nabíjení
– povrchový odpor
– point-to-point rezistance
– vybíjecí čas
– povrchová rezistivita
– vertikalní rezistance