Aktuality

Nové produkty
- Ochranné oděvy CLEANTEX rozptylující elektrostatický náboj dle EN 1149-5
- ESD výstražná vesta dle EN ISO 20471:2013

Kontakty

CLEANTEX a.s.
Olomoucká 26
CZ-79601 Prostějov

tel: +420 - 582 335 576
fax: +420 - 582 331 004

cleantex@cleantex.cz

Certifikát

jsme držitelem certifikátu systému řízení jakosti
ČSN EN ISO 9001:2009

Výzkum

Od roku 2001 se firma CLEANTEX a.s. trvale podílí na projektech EUREKA!. Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.


Významným přínosem těchto projektů je pro firmu CLEANTEX a.s. spolupráce s finským výzkumným ústavem VTT Tampere, kde si můžeme ověřovat nejen antistatické vlastnosti našich výrobků a materiálů podle nejnovějších norem, které teprve přichází v platnost, ale také vlastnosti materiálů a výrobků pro čisté prostory, jde především o:

  • úlet částic
  • velikost pórů textilií
  • propustnost vzduchu
  • propustnost částic

U antistatických materiálů pro ESD prostory se zkoumá

  • triboelektrické nabíjení
  • povrchový odpor
  • point-to-point rezistance
  • vybíjecí čas
  • povrchová rezistivita
  • vertikalní rezistance