Aktuality

Nové produkty
- Ochranné oděvy CLEANTEX rozptylující elektrostatický náboj dle EN 1149-5
- ESD výstražná vesta dle EN ISO 20471:2013

Kontakty

CLEANTEX a.s.
Olomoucká 26
CZ-79601 Prostějov

tel: +420 - 582 335 576
fax: +420 - 582 331 004

cleantex@cleantex.cz

Certifikát

jsme držitelem certifikátu systému řízení jakosti
ČSN EN ISO 9001:2009

Vítejte

na stránkách firmy CLEANTEX a.s. - předního výrobce speciálních pracovních oděvů a doplňků pro výrobní prostředí ESD, CLEANROOM a s NEBEZPEČÍM VZNIKU ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE.

 

HISTORIE 

Společnost CLEANTEX a.s. vznikla z Výzkumného ústavu oděvního Prostějov v roce 1996. Vedoucí pracovníci mají mnohaleté zkušenosti s výzkumem, vývojem a výrobou speciálních pracovních oděvů již od roku 1980, kdy se podíleli na vývoji oděvů pro čisté prostory ve VÚO. Od roku 1996 je dále rozšířen výrobní sortiment o antistatické ESD oděvy a o další doplňky.

 

SOUČASNOST

Našimi odběrateli jsou tuzemské a zahraniční firmy z oblasti elektroniky, mikroelektroniky, optiky, jemné mechaniky, potravinářství, farmacie, zdravotnictví, atd. Naše výrobky exportujeme do následujících zemí: Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Německo, Anglie, Švýcarsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, a dalších.

 

BUDOUCNOST

Účastníme se výzkumných projektů v rámci EU, což nám přináší neocenitelné informace, které můžeme dále předávat našim zákazníkům. Podílíme se na vývoji a zdokonalování používaných materiálů, snažíme se co nejvíce přiblížit požadavkům trhu, a neustále se zdokonalujeme díky zavedenému systému jakosti ISO 9001. Neustálý technický výzkum a vývoj je zárukou vysoké užitné hodnoty.

 

NÁŠ SORTIMENT

  • oděvy pro čisté prostory (tzv. cleanroom)
  • ESD antistatické oděvy
  • ochranné oděvy rozptylující elektrostatický náboj dle EN 1149-5 (tzv. prostředí s možností vzniku elektrostatického náboje, bez požadavků na nehořlavost)
  • antistatická ESD obuv, rukavice a další doplňky

 

CERTIFIKACE

Firma CLEANTEX a.s. udržuje certifikaci systému jakosti ISO 9001:2009